Gribshunden- och stadsmuseum

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med en utredning om vart ett nytt museum om Gribshunden, Västra Vång och Ronnebys historia ska placeras. Arbetet utgår från en avsiktsförklaring där det nya museet är tänkt att få en central placering någonstans i staden Ronneby.

Utredningen om att hitta en plats för ett nytt museumPDF visar på flera olika alternativ. Förslaget ställs ut under tiden 2020-10-19 till och med 2020-11-30. Svarstiden har förlängts efter att flera berärt en längre tid för att lämna in sin svar. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Kallvattenkuren, Kurpromenaden 4, 372 36 Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan läsa mer om varje plats som utredningen pekar ut som alternativ till Ronnebys stadsmuseum, via länkarna nedan.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Du kan skicka in ditt förslag/synpunkt via brev eller e-post, till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2019/34.

Senast 2020-11-30 ska synpunkterna ha inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen.