Gribshunden- och stadsmuseum

Miljö- och byggnadsnämnden arbetade under 2020 fram en utredning om vart ett nytt museum om Gribshunden, Västra Vång och Ronnebys historia kan placeras. Arbetet utgick från en avsiktsförklaring där det nya museet är tänkt att få en central placering någonstans i staden Ronneby.

Utredningen om att hitta en plats för ett nytt museum Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. visar på flera olika alternativ. Förslaget ställdes ut under tiden 2020-10-19 till och med 2020-11-30. Svarstiden har förlängdes efter att flera berärt en längre tid för att lämna in sin svar. Handlingarna fanns då tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Kallvattenkuren, Kurpromenaden 4, 372 36 Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan läsa mer om varje plats som utredningen pekar ut som alternativ till Ronnebys stadsmuseum, via länkarna nedan.