Backsippan förskola

Tekniska förvaltningen har byggt en ny förskola i Listerby inspirerad av Cradle to Cradle®. Detta betyder att det satsas mycket på både inom- och utomhusmiljön med ett stort hållbarhetstänk.

Den gamla hade mögelproblem och räckte inte till för det ökande behovet av barnomsorg i det växande Listerby. I enlighet med Ronneby kommuns beslut om Kvalitetsprogram för byggande, är förskolan inspirerad av Cradle to Cradle®.

Projektfakta:

Storlek

1 200 kvadratmeter

Antal avdelningar?

6 stycken

Typ av kök?

Tillagningskök

Kostnad?

Ungefär 30 miljoner kronor

Entreprenör

Totalentreprenad