Hulta förskola

På Hulta bygger Tekniska förvaltningen en ny förskola inspirerad av tankesättet Cradle to Cradle®.  Den gamla förskolan hade mögelproblem och är för liten för det ökande behovet av barnomsorg i kommunen. Därför bygger vi nytt. 

I den nya förskolan kommer stor tyngd ligga vid hög kvalitet i bygget för såväl inomhus- som utomhusmiljön. Du kan läsa mer om arbetet med Cradle to Cradle på Cefurs hemsida. Byggnationen är i slutfasen och förskolan beräknas preliminärt stå färdig till vårterminen 2018.