Vilka handlingar behöver lämnas in?

Anledningen till varför vi begär in många handlingar inför bland annat lov och anmälan, är för att vi ska kunna pröva om ansökan eller anmälan uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen (PBL) så att vi kan ta beslut i ärendet. Tydliga handlingar behövs också för att vi ska kunna se att du har följt lovet vid beslut om slutbesked och för att det ska kunna gå att tydligt se vad det finns för beslut på olika fastigheter i framtiden.

Allmän information om fackmannamässiga ritningar

För att handläggningen av din ansökan om lov eller anmälan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Inskickade ritningar till oss ska vara:

  • Skalenliga.
  • Noggrant måttsatta.
  • Ritade noggrant med linjal eller ritade med datorbaserat verktyg.
  • Ritade på vitt olinjerat/orutat papper.

Alla ritningar som du skickar in ska också innehålla skalstock, norrpil och fastighetsbeteckning. Vi tar gärna emot era ritningar digitalt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar inför lov och anmälan

Inför din ansökan om lov eller anmälan ska nedanstående handlingar skickas in. I vissa fall kan det dock behövas fler handlingar för att vi ska kunna ta beslut i ärendet.

I vissa fall kan också nedanstående handlingar behövas. Är du osäker på om just ditt ärende behöver dessa handlingar, var vänlig kontakta oss på kontakt@ronneby.se.