Utanför detaljplan & sammanhållen bebyggelse

Utanför områden med detaljplan och utanför så kallad sammanhållen bebyggelse behövs i vissa fall inte lov eller anmälan för en del åtgärder för en- och tvåbostadshus.

Det behövs inte lov och anmälan för dessa åtgärder utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse (där bygglov behövs med hänsyn till omfattning av byggnadsverk i bebyggelsen):