Hur ser lovprocessen ut?

När du har lämnat in din ansökan påbörjas lovprocessen. Processen består av 7-10 steg beroende på om det behövs ett tekniskt samråd i ditt ärende eller inte.

Processen kan se ut så här: