Gestaltningsprogram och skyltguide

Det finns ett gestaltningsprogram för stadsmiljön i Ronnebys centrala delar. Programmet innehåller riktlinjer för frågor om färgsättning, skyltar, markbeläggning, belysning med mera i den offentliga miljön. Skyltguiden ger dig vägledning om hur du bör utforma och placera skyltar i kommunen.

Gestaltningsprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön skall utvecklas. Syftet med Ronnebys gestaltningsprogram är att skapa en bättre stadsmiljö som leder till ett ökat intresse att vistas i centrum och besöka staden, som stärker varumärket Ronneby och som bidrar till ökad handel och förhöjda värden på fastigheterna i stadskärnan.

Programmet vänder sig till alla som har en koppling till stadens utemiljö, såväl kommunala förvaltningar som fastighetsägare och butiksinnehavare. Målet är att det ska fungera som ett samlande dokument som man kan luta sig mot i gemensamma frågor.

För att ge det offentliga rummet en tydligare och mer lättnavigerad helhet finns riktlinjer för olika typer av skyltar och budskap. Skyltar utgör en viktig del av gaturummet, använda på rätt sätt skapar de en attraktiv helhet och bidrar till stadsmiljön. Skyltguiden syftar till att skapa en kultur där alla verksamheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa.

Gestaltningsprogrammet Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27.

Skyltguiden Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. antogs av kommunfullmäktige 2022-12-06.

Flygfotografi över Ronneby stad med gestaltningsprogrammets avgränsning.

Flygfotografi över Ronneby stad med gestaltningsprogrammets avgränsning.