När behöver du göra en anmälan?

När en åtgärd inte behöver lov kan du behöva göra en anmälan istället. Det kan vara svårt att avgöra om det behövs en anmälan eller inte för en åtgärd men här kan du läsa mer om detta.

Har du fler frågor om anmälningspliktiga åtgärder kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen på kontakt@ronneby.se.