Bräkne-Hoby - Svenstorp

I den nordvästra delen av Bräkne-Hoby som tillhör Svenstorp finns kommunala bostadstomter till salu. Prissättningen är ännu inte fastslagen.

För området finns en detaljplan som ger möjlighet att bygga bostäder. Planen ger plats för 10-12 tomter med dessa är ännu inte avstyckade. Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp tillkommer.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att ansöka om att köpa en kommunal tomt.