Hultagölen

Ronneby kommun säljer nu nio (9) stycken bostadstomter i området Hultagölen i centrala Ronneby.

Tomterna kan bebyggas med bostadshus i 1½-2 plan (högsta nockhöjd 7.0 meter). Sammanlagt kan man bygga maximalt 250 kvm inklusive garage, uthus m.m. Utöver detta kan man också bygga en friggebod på maximalt 15 kvm. Fullständiga regler hur man kan bygga på tomterna hittar du nederst på sidan under rubriken "Relaterad information" (Plankarta, Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning).
Tomt 1, 2, och 4 har utökats i storlek för att erbjuda några större tomter.

Vad kostar tomterna?

Tomtpriset beror på storleken på tomten.

Tomter i området Hultagölen

Tomtnr

Yta (m²)

Pris (kr)

1. LEDIG

1 156

618 700

2. LEDIG

1 292

645 900

3. UTGÅR4. SÅLD

1 061

599 700

5. SÅLD

1 352

657 900

6. SÅLD

1 298

647 100

7. SÅLD

1 152

617 900

8. SÅLD

1 053

598 100

9. SÅLD

1 130

613 500

10. LEDIG

1 108

271 600

Priset (för tomt 1-9) omfattar tomten samt anslutningsavgifter för VA (inkl. dagvatten), el och bredband. Priset för tomt nummer 10 är exkl. anslutningskostnader för VA, el och bredband. Anslutningsavgifterna betalas till Ronneby Miljöteknik och med 2016 års taxor uppgår kostnaden till ca 286 000 kr inkl. moms.

Kostnaderna för att spränga eller fylla upp tomterna, ta ner träd etc. faller på den nya tomtägaren.

När kan jag börja bygga?

Kommunen har färdigställt anläggandet av vägar och avlopp m.m. Det betyder att tomtköparen nu kan börja röja träd och buskar på tomten. Dock måste man först betala hela summan för tomten och få ett köpebrev av kommunen. Köpebrevet används även till att söka lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Innan man kan påbörja bygget av huset skall man ansöka om bygglov hos Miljö- och Byggnadsnämnden.

Har Du frågor?

Välkommen att kontakta Linda Björnlund, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Ronneby, 0457-633 603, 0703-22 95 21, linda.bjornlund@lansforsakringar.se