Lediga tomter (kommunala)

Här hittar du information om kommunala tomter till salu.

För att kunna komma igång och bygga inom Ronneby eller Bräkne-Hoby m.m. krävs normalt detaljplan. Det finns tomter klara för avstyckning inom planlagt område i Johannishus. Kommunen har också ett antal planlagda områden där man har byggt ut gator och vatten- och avlopp.

Det finns också ett antal områden som är föremål för planering exempelvis områden Fornanäs i Ronneby samt västra delen om Bräkne-Hoby. Där kan det dröja ett år eller mer innan tomter är klara för att säljas. Här på hemsidan kan du även ta del av aktuella planområden.

Ronneby Kommun har ingen tomtkö.

När du vill köpa en tomt

Kontakta exploateringsingenjör Anna Hansen på telefon 0457-61 80 47 eller epostadress anna.hansen@ronneby.se för att ansöka om att köpa tomt.