Bräkne-Hoby

I bostadsområdet Sanden o östra Bräkne-Hoby hittar du planlagda och lediga kommunala tomter.

Lediga kommunala tomter i Bräkne-Hoby

Fastighet

Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

Hoby 19:135

Hyggevägen 2

882

78 800

Hoby 19:140

Hyggevägen 12

656

73 150

Hoby 19:147

Hyggevägen 11

654

73 100