Bräkne-Hoby - Svenstorp

I den nordvästra delen av Bräkne-Hoby som tillhör Svenstorp finns kommunala bostadstomter till salu. Prissättningen är ännu inte fastslagen.

För området finns en detaljplan som ger möjlighet att bygga bostäder. Planen ger plats för 10-12 tomter med dessa är ännu inte avstyckade. Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp tillkommer. Den planerade gatan tillsammans med vatten- och avlopp planeras att byggas ut 2019-2020.