Bräkne-Hoby - Sanden

I den östra delen av Bräkne-Hoby finns detaljplanelagda bostadstomter i den norra delen av stadsdelen Sanden.

Kommunala tomter i Bräkne-Hoby

Fastighet

Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

Hoby 19:135

Hyggevägen 2

882

SÅLD

Hoby 19:140

Hyggevägen 12

656

BOKAD

Hoby 19:147

Hyggevägen 11

654

BOKAD