Lediga kommunala tomter

Ronneby kommun arbetar löpande med planläggning och utbyggnad av nya tomter för bostäder. Projekten kan ligga i olka faser av färdigställande och här hittar du främst redan planlagda tomter. Är du intresserad av helt nya områden kan du titta på våra pågående detaljplaner.

Det finns tomter som är klara för avstyckning inom planlagt område i Johannishus. Kommunen har också ett antal planlagda områden där man har byggt ut gator och vatten- och avlopp.

Ronneby Kommun har ingen tomtkö.

Är du intresserad av att etablera företag eller bygga nytt i Ronneby kommun? Titta gärna in på Växtkraft Ronneby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få veta mer.

När du vill köpa en tomt

Kontakta Mark- och Exploateringschef Anna Hinseäng på telefon 0457-61 80 47 eller epostadress anna.hinseang@ronneby.se för att ansöka om att köpa tomt.