Kommunal hämtning av hushållsavfall

Det nya insamlingssystemet innebär att villor och fritidshus har två stycken nya sorts kärl med fyra fack i varje på tomten. I facken lägger man pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och brännbart.

Beroende på vilken typ av åtgärd ditt ärende handlar om hör du av dig antingen till miljö- och byggnadsförvaltningen eller till Ronneby Miljö och teknik AB. 

På Miljötekniks hemsida kan du läsa mer om det fyrfacksssystemet för renhållning, tider för tömning och andra praktiska saker. Se länkar i blå rutan.

Vill man ha ett annorlunda intervall för hämtning av hushållsavfall jämfört med standardhämtningen och uppfyller renhållningsordningens kriterier för undantag  finns det  möjlighet att söka dispens.

Dessa ärenden söks hos miljö- och byggnadsförvaltningen

  • Befrielse från hämtning av komposterbart avfall. Kräver att man har en godkänd behållare för kompostering och möjlighet att ta vara på kompostmassan. 
  • Hel befrielse vid fritidshus för egen transport till permanentbostaden. Beviljas om nyttjaren bor permanent inom Ronneby kommun.

Du hittar vår ansökningsblankett för dispens i Ronneby kommuns blakettarkiv.

För handläggningen av en ansökan tar Ronneby kommun ut en avgift. Om ansökan kan beviljas justeras Miljötekniks avgift för kommunal hämtning av hushållsavfall automatiskt. Kontakta Miljötekniks kundtjänstöppnas i nytt fönster för information om den nya avgiften.