Kommunal hämtning av hushållsavfall

Det nya insamlingssystemet innebär att villor och fritidshus har två stycken nya sorts kärl med fyra fack i varje på tomten. I facken lägger man pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och brännbart.

Vill man ha ett annorlunda intervall för hämtning av hushållsavfall jämfört med standardhämtningen och uppfyller renhållningsordningens kriterier för undantag  finns det  möjlighet att söka dispens.

Dessa med flera dispenser söks hos miljö- och byggnadsförvaltningen

  • Hel befrielse vid fritidshus för egen transport till permanentbostaden. Beviljas om nyttjaren bor permanent inom Ronneby kommun.
  • Ansökan om upphåll i avfallshämtningen på grund av obebott hus. Gäller oftast för fyra år i taget och bostaden får inte utnyttjas alls.
  • Befrielse från hämtning av komposterbart avfall. Krävs vid sällantömning. Man måste ha en godkänd behållare för kompostering och möjlighet att ta vara på kompostmassan. Dispens för att slippa hämtning av kompost ger ingen avgiftssänkning hos Miljöteknik.

Du hittar våra ansökningsblanketter för dispens på vår sida om blanketter.

För handläggningen av en ansökan tar Ronneby kommun ut en avgift. Om ansökan kan beviljas justeras Miljötekniks avgift för kommunal hämtning av hushållsavfall automatiskt. Kontakta Miljötekniks kundtjänst Öppnas i nytt fönster. för information om den nya avgiften.