Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Taltidningen KommunNytt

Taltidningen KommunNytt

Sedan flera år tillbaka görs taltidningen "KommunNytt" som distribueras utan kostnad på CD-skiva till synskadade i Ronneby kommun.

Taltidningen skickas till prenumeranter en gång var fjortonde dag. Den är ett komplement till de vanliga dagstidningarna. Här kan du som har nedsatt syn få en samlad information om vad som händer i Ronneby kommun. Den innehåller också en del information som inte finns i de vanliga dagstidningarna.

Taltidningen innehåller bland annat referat från kommunala protokoll, framför allt från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och tekniska nämnden.

Vidare berättar vi om aktuella gatuarbeten i kommunen och vissa evenemang. Det presenteras talböcker och matsedlarna på dagcentralerna. Här kan du också höra intervjuer och reportage från lokala utställningar.

CD:n distribueras var fjortonde dag och är av varierande längd.

Du kan också lyssna på taltidningen här på webben. Se rubrik i vänstermenyn.

Kontakt: Ann-Christin Wigermo