Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Start Ronneby

Start Ronneby

 Start Ronneby är en mottagningsenhet för nyanlända familjer med barn från 1-18 år som tidigare inte varit inskrivna i svensk skola. Välkomna till inskrivning i vår expedition på Soft Center, Fridhemsvägen 21, "Röda Tornet", Plan 4, ingång "Lärare".

Start Ronneby jobbar med barnet och familjen under fem veckor innan man går vidare till förskola, förskoleklass eller skola.

Det här händer under tiden på Start Ronneby:

  • Kartläggning kring barnets tidigare skolgång
  • Social kartläggning
  • Hälsosamtal med skolsköterska
  • Undervisning i svenska
  • Aktiviteter med vår bildpedagog
  • Information från polis och räddningstjänst
  • Skolinformation till vårdnadshavare
  • Hjälp med ansökan till förskola
  • Hjälp med att välja skola
  • Överlämning till mottagande skola i kommunen

 Vi hjälper även nyanlända familjer som flyttar från en annan kommun i Sverige och som har barn som redan varit inskrivna på en skola, vidare till rätt skola i Ronneby.

Ta kontakt med oss vid frågor:

Carina Ringtun Chef Start Ronneby e-post 0457-61 73 19
 Maria Persson  Assistent  e-post  0457-61 74 15
 Ingemar Månsson  Lärare  e-post  0457-61 88 24
 Zahra Shirvani  Lärare  e-post  0457-61 88 21
 Malin Berglin-Isokoski  Förskollärare  e-post  0457-61 88 22
 Therese Bondesson Bild/Konstpedagog   e-post  0457-61 75 35
 Sara Carlsson  Socionom  e-post  0457-61 88 23
 Anders Bizzozero  Skolsköterska  e-post  0457-61 88 26