Du är här: Invånare/Förskola och skola/Särskola

Särskola

Läroplaner

Särskolan har från den 1 juli 1994 samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever.

Obligatoriska särskolan

Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen.

Grundsärskolan, här går elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje elev.

Träningsskolan, här har eleverna en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen i träningsskolan fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Vill Du läsa mer om Obligatorisk särskola?
Skolverket (öppnas i nytt fönster)
Skolverkets Kursinfo (öppnas i nytt fönster)

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program. Det finns också ett individuellt program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga och har en minsta garanterad undervisningstid på 3 600 timmar, fördelade på kärnämnen och karaktärsämnen. Kärnämnena är svenska, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet.

Vill Du läsa mer om Gymnasiesärskola?
Skolverket (öppnas i nytt fönster)
Skolverkets Kursinfo (öppnas i nytt fönster)

Särvux

Särvux är en egen skolform som följer samma läroplan som gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. Däremot har särvux egna kursplaner och timplaner. Skolformen vänder sig till vuxna psykiskt utvecklingsstörda som vill komplettera sin utbildning. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna kan välja att studera en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser.

Vill Du läsa mer om Särvux?
Skolverket (öppnas i nytt fönster)
Skolverkets Kursinfo (öppnas i nytt fönster)