Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Skolområden förskola och grundskola

Skolområden förskola och grundskola

Vi organiserar förskolan och grundskolan i två geografiska skolområden, Ronneby (inklusive Hoby) och Kallinge (inklusive de norra och östra kommundelarna). Ansvarig för skolområdet är områdeschefen som i sin tur leder förskolecheferna och rektorerna inom respektive skolområde.

Rektorsområdena har upphört och skolorna är egna enheter med rektor som ansvarig chef och förskolorna är egna förskolenheter med en förskolechef som ansvarig chef. Bakgrunden till detta är förändringar i den nya Skollagen, som förtydligar att rektor leder skolan och att förskolechef leder förskolor. Ledarskapet ska vara tydligt för föräldrar och elever.

Områdeschefen ska avlasta rektorer och förskolechefer ekonomi- och administrativa arbetsuppgifter framför allt. Områdeschefen fördelar ekonomi och samordnar personal inom området till förskolor och skolor. De ska också se möjligheter till utveckling och kvalitetshöjande insatser inom sina områden.

Syftet med omorganisationen är att vi i Ronneby ska ha en högre måluppfyllelse genom att stödet till rektorer och förskolechefer blir bättre. Under skolområdeschefen finns den personal som arbetar över flera förskoleenheter och flera skolor. Det handlar om kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare med flera.