Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem

Vi tackar för förtroendet att vara en del i ert barns utveckling!

Vi kan erbjuda dig förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) om:

 • ditt barn är mellan 1-5 år
 • du arbetar eller studerar
 • ditt barn har behov av särskilt stöd (bedöms av förskolechef)
 • du är arbetslös
 • du är föräldraledig och har flera barn
 • ditt barn fyller 3 år, plats i allmän förskola 525 tim/år

Vi kan erbjuda dig fritidshem om:

 • ditt barn är mellan 6-12 år
 • du arbetar eller studerar
 • ditt barn har behov av särskilt stöd (bedöms av rektor)

Bra att veta...

 • Det är lättast att få en plats i förskolan i augusti då 6-åringarna lämnar för skolgång.
 • Förskolecheferna ansvarar för en bra sammansättning av barngrupperna och tar hänsyn till dina önskemål om möjligt.
 • Om du väljer att tacka nej till erbjuden plats i förskolan, måste du ansöka på nytt för att  åter placeras i kön. Din ansökan behandlas då som en ny ansökan.
 • Våra förskolor i Ronneby har öppet maximalt vardagar mellan kl.06:00 - 18:30 (Minst en förskola i varje område. Öppethållandet kan variera.)
 • För barn med behov av omsorg övriga tider finns Nattis i kommunen.
 • Barn har rätt till en (1)förskoleplats. Man kan inte få plats i två olika förskolor vid delad vårdnad.
 • Under semesterperioden sker ihopslagning av förskoleavdelningar.
 • Förskola/fritidshem stänger 4 dagar/år för kompetensutveckling. För att vi ska kunna erbjuda plats till ditt barn dessa dagar, behöver anmälan inkomma minst 10 dagar före den dagen förskolan/fritidshemet håller stängt.

Vår verksamhet omfattar:

 • förskola
 • enskild pedagogisk omsorg
 • fritidshem

 Länk för att se kartan i Google maps