Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Ung i kommunen/Demokrati och delaktighet

Demokrati och delaktighet

 

I Ronneby kommun arbetar vi på flera olika sätt med ungdomsdemokrati och delaktighet. Det är viktigt att unga får vara med och tycka till i frågor som berör dem.

Vi arbetar med demokratiprojektet samt med ungdomsfullmäktige som riktar sig till högstadieelever.

Vi har olika ungdomsgrupper på våra mötesplatser så som cafégrupper, discogrupper, ungdomsråd mm.

Medborgarförslag kan ALLA som bor i Ronneby kommun lämna in till kommunfullmäktige. Den som ska lämna ett förslag måste vara folkbokförd i Ronneby kommun. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.