Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Nyheter Kultur/Kulturpris & Kulturstipendium

Kulturpris & Kulturstipendium

RONNEBY KOMMUNS KULTURPRIS OCH KULTURSTIPENDIUM 2017

Nu är det dags att nominera kandidater till Ronneby kommuns kulturpris och för ansökan om kulturstipendium.

Nomineringar till priset och ansökan om stipendium ska vara Fritid- och kulturförvaltningen tillhanda senast den 30/10 under adress Ronneby kommun,
Fritid- och kulturförvaltningen, 37280 Ronneby. Märk kuvertet ”Kulturpris” eller ”Kulturstipendium".

 

Blankett för ansökan och mer information om vårt kulturstipendium finns på hemsidan www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/kultur/

 

FRITID- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Publicerad den 19 september 2017

Till nyhetslistan