Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Idrott, motion och friluftsliv/Friluftsliv, sport och motion/Vandringsleder/4. Karlsnäsleden

4. Karlsnäsleden

15 km vandring från Ronneby till Karlsnäsgården. Leden följer Ronnebyåns dalgång norrut från toppen av Munktrappan i medeltida Bergslagen i Ronneby tätort, vidare genom Sörby, förbi Silverforsen och Djupadal till Kallinge. Längs ån genom Kallinge centrum och norrut mot Brantafors vidare mot Verperyd och slutmålet Karlsnäs.

Under vandringen blandas industrihistoria med kulturminnen. Du går genom öppna hagmarker med ädellövskog, mellan uråldriga stenmurar, förbi torpgrunder och odlingsrösen. Vill du inte gå hela sträckan på en gång är lämpliga startpunkter t ex i Kallinge (Hangarvägen), Brantafors eller Värperyd.

Vandringsleden har tillkommit genom samarbete med Ronneby Orienteringsklubb, Skogs-styrelsen och privata markägare. På vissa delar av leden hålls landskapet öppet genom betande djur.

Tänk på att hålla hundar kopplade, att respektera privata tomtgränser och att hålla grindar stängda.

Ledbeskrivning med karta (pdf, 1 Mb).