Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Idrott, motion och friluftsliv/Friluftsliv, sport och motion/Vandringsleder/1. Blekingeleden

1. Blekingeleden

Upprustning av Blekingeledens Ronnebyetapper

Under 2015 inventerades hela sträckningen för Blekingeleden
genom Ronneby kommun i ett samarbete mellan kommunbygderådet och
Ronneby Kommun. I september 2016 påbörjas restaureringen av leden med hjälp av arbetslag från både Ronneby kommuns integrationsprojekt och föreningen Bygd i Samverkan. 

Blekingeleden

  • Blekingeleden (258 km) slingrar sig genom den vackra naturen i Sveriges trädgård. Leden går från Sölvesborg i väster till Bröms (fredsstenen) i öster.
  • I Ronneby kommun börjar leden i slutet av Etapp 5, strax väster om Järnaviks naturreservat. Leden slingrar sig genom reservatet, som består av tidigare betad skogsmark, enebackar, lövskog, öppna gräsmarker och odlingsmark förbi Jänaviks hamn och vidare till lägerplatsen vid Järnaviks camping.

Etapp 6

Blekingeledens etapp 6 börjar vid lägerplatsen vid Järnaviks camping och slutar i Ronneby Brunnspark. På vägen passeras Anneberg, Mörtströmmen i Bräkneån och byarna Väby och Hakarp. Leden följer Kongs-Lijden (en del av den uråldriga västöstliga kör-vägen genom Blekinge), förbi Runamo, Landsbro (över Vierydsån) till Torneryd. Därefter fortsätter etappsträckan genom Ronneby till vackra Brunnsparken. Lägerplats vid Trollsjön, samt logimöjligheter på hotell eller vandrarhem. (totalt 21 km)
Karta

 Etapp 7

Blekingeledens etapp 7 börjar i Brunnsparken med Naturum i Villa Gymnastiken. Därefter fortsätter leden till Friareeken (en av Blekinges grövsta ekar), Påtorp, Gärestad, Levalunda, Edestad gård, Tallet naturreservat, Mölleryd med Möllerydsstugan, Johannishus och slutar vid lägerplatsen vid Skärsviken intill Listersjön. Senare delen av etappen är kringgärdad av fornminnesområden och naturreservat. (totalt 21 km)
Karta

Etapp 8

Blekingeledens etapp 8 har sin början vid lägerplatsen i Skärsviken (Listersjöarna). Från Skärsviken går leden vidare genom många fina naturreservat. Först Store mosse, en av Blekinges större myrar, vidare till Värmansnäs, Sänneshult, förbi Listerbyeken (vägek vid Listerbysjöns strand) till Sachsiska Schweiz, där ingen avverkning skett de senaste 300 åren. Därefter fortsätter leden i Karlskrona kommun till nästa lägerplats; Stensjö by vid Alljungen. (totalt 30 km)