Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Idrott, motion och friluftsliv/Friluftsliv, sport och motion/Fiske/Övriga fiskevårdsområden

Övriga fiskevårdsområden

Källa: Sportfiskecentrum

Flertalet sjöar och vattendrag i kommunen ingår i fiskevårdsområden med varierande fiskebestånd och avgifter. Bräkneån är t.ex. indelad i två fiskevårdsområden, Mörtströmmen och Bräkneån Norra. Sjöarna kring Eringsboda och Backaryd ingår i Ljusterhövdens, Åsjöns respektive Skärvgöl-Båtabrons fiskevårdsområden. Sännen och Listersjöarna bildar ett eget fiskevårdsområde.

Här kan du läsa mer om fiske i Blekinges sötvattensområde: Sötvattensfiske