Du är här: Invånare/Trafik & infrastruktur/Nyheter/Kalkningen igång!

Kalkningen igång!

Kalkningen av Ronnebys sjöar och vattendrag planeras att påbörjas den 10 mars. Ha detta i åtanke när ni rör er nära sjöar och vattendrag!

Det är dags för årets kalkning av sjöar, bäckar och våtmarker. Det är Movab AB som utför arbetet för kommunens räkning och först ut är helikopterkalkningen. Preliminärt börjar man i Ronneby kommun på fredag 10 mars i kommunens nordvästra del. Arbetslaget fortsätter sedan österut och beräknas avsluta längs Listerbyån och Nättrabyån den 14 mars. Totalt kommer 513 ton att spridas. Det motsvarar ungefär 10 fullastade bulkbilar med släp.

Främst är det kommunens norra delar som berörs och delvis även en bit in i Tingsryds kommun vid Bräkneån. En komplett lista över objekten som ska kalkas finns här

Movab AB och dess underentreprenör Laroy Flyg AB har gjort detta arbete många gånger förut och det brukar fungera smidigt. Det allmänheten kan tänka på är bl a att inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar och att det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk. Djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern.

Senare i vår kommer sju sjöar att kalkas via båt. De finns också angivna på hemsidan.

Mer exakta tidpunkterna för start och slut av kalkningen kommer att finnas uppdaterade på denna sida.

För mer information kontakta Tekniska förvaltningen på 0457-61 80 80 eller på tekniskaforvaltningen.@ronneby.se.

Publicerad den 6 mars 2017

Till nyhetslistan