Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Vår skola/Skolbiblioteket

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är i första hand till för dig som studerar eller arbetar på Gymnasie- och Vuxenutbildningen i Ronneby.

I skolbiblioteket finns böcker såsom skönlitteratur och facklitteratur för gymnasieelever. Det finns även böcker på andra språk som tyska, engelska, franska, italienska och spanska samt ljudböcker och talböcker, dagstidningar, tidskrifter och lättlästa böcker.

Det finns datorer som man kan boka för skolarbete och det finns ett tyst läsrum för studier.

I skolbiblioteket arbetar en skolbibliotekarie och en biblioteksassistent som är experter på informationssökning, källkritik och litteratur.

Under rubriken "Söka information" hittar du länkarna till våra databaser, bibliotekskataloger samt länksamlingar. Du kan även hitta vilka tidningar och tidskrifter skolbiblioteket prenumerar på under rubriken "Tidningar och tidskrifter".

 E-post till skolbiblioteket: khbibl@ronneby.se