Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Vår skola/Beställa betygskopior

Beställa betygskopior

Har du avslutat gymnasieutbildning efter år 2011 vänder du dig till Gymnasieskolan Knut Hahn för betygskopior på slutbetyget. 
Du behöver uppge namn, adress, personnummer, klass samt avgångsår.

Har du slutat gymnasiet före år 2011 vänder du dig till Kommunarkivet.