Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Vår skola

Vår skola

Detta vill vi på Knut Hahn!

-För dig som elev ska Knut Hahn vara gymnasieskolan som öppnar nya möjligheter.

-En skola med stimulerande anda och miljö där både eleverna och skolans personal känner glädje, utveckling och tillfredsställelse.

-En skola där eleverna känner förväntan inför framtiden och upplever att de blir väl rustade för ett liv som självständiga individer i samhället.