Du är här: Invånare/Besökare/Resa/Kommunikationer/Båtplatser och gästhamnar

Båtplatser och gästhamnar

I Ronneby kommun, med både kust och skärgård, finns ett antal småbåtshamnar och brygganläggningar. Kommunen svarar för merparten, men det finns också föreningsägda anläggningar.

Bastuviken

I Järnavik, 20 km väster om Ronneby. Plats för 53 båtar. Kölista tillämpas och sköts av Jernavik Segelsällskap, Hamnkommittén, Box 42, 372 06 Bräkne Hoby. Magnus Lindström magnus_lindstrom@telia.com Tel 0457-812 00.

Busseviken

Söder om Ronneby, mellan Bustorp och Risanäs. Plats för 55 mindre båtar.
Kölista tillämpas. Bokas hos Fritid- och kulturförvaltningen, Peter Nilsson, peter.nilsson@ronneby.se Tel 0457-61 82 78.

Karön-Ekenäs

Trestjärnig småbåtshamn med plats för 251 båtar. Drivmedelsbrygga, el, vatten, duschar, toaletter och kiosk. Grillplatser och badplats. Sköts av kommunen. Kölista tillämpas. Bokas hos Fritid- och kulturförvaltningen.

Gästhamnar med 35 platser på Karön och 25 platser på Ekenäs, sköts av Fritid- och kulturförvaltningen. 

Göhamn

Plats för 45 fritidsbåtar och 2-3 fiskebåtar. Slip, bodar. Gö Båtsällskap disponerar 15 platser för fritidsbåtar. Kölista tillämpas. För att ansöka om båtplats fyll i blanketten här.

Järnavik

22 km väster om Ronneby. Plats för 96 båtar. Sköts av Jernavik Segelsällskap.
Jernavik Segelsällskap, Hamnkommittén, Box 42, 372 06 Bräkne Hoby.

Ronnebyån

Övervägande delen av bryggorna i Ronnebyån är privatägda. Ett fåtal kommunala båtplatser finns för uthyrning. Kölista tillämpas.
Klicka på länken för att få mer information.