Du är här: Invånare/Besökare/Om Ronneby/Ronneby Brunnspark/Byggnader idag/Gymnastiken

Gymnastiken

Byggd 1890-91 och ritad av byggmästare Svante Svenson, Karlshamn. Den byggdes om 1904 och 1912.

Har på senare år använts för bland annat utställningar, teater, högskoleutbildning.

1997 togs huset i bruk av projektet Nya former för skolutveckling som drevs av Ronneby kommun i samarbete med KK-stiftelsen.

1999 övergick projektet Nya Former i Learning Lab, en ny verksamhet i samverkan mellan Blekinge Tekniska Högskola och Ronneby kommun.

Fram till våren 2002 var Gymnastiken en utbildningsmiljö för elever och lärare men också för andra Ronnebybor.

Nu hittar man Naturum Blekinge i Gymnastiken. Här lämnas information om Blekinges natur, miljö och kulturlandskap i form av utställningar med mera. Här kan man också informera sig om kulturreservatet Ronneby Brunnspark.