Du är här: Invånare/Besökare/Om Ronneby/Ronneby Brunnspark/Byggnader idag/Gamla Brunnskontoret

Gamla Brunnskontoret

Den äldsta delen byggdes troligen omkring 1640. Om- och tillbyggnader har gjorts.

Den södra (högra) delen har varit kapell i Backaryd och flyttades 1800.

Den norra (vänstra) delen, är den äldsta och var ursprungligen mangårdsbyggnad till kronohemmandet Carlstorp, tidigare Bålebro som låg väster om Trollsjön. Den flyttades till nuvarande plats ca 1770.

När brunnshotellet stod färdigt 1897 inrättades ett brunnskontor i byggnaden. Den norra delen användes som bostad för kamreren. Brunnskontoret ingick i stadens förvärv av Ronneby Brunn 1940.

Idag finns det bland annat butik i Gamla Brunnskontoret.