Du är här: Invånare/Besökare/Om Ronneby/Orter utanför Ronneby/Johannishus

Johannishus

Samhälle med cirka 800 invånare strax öster om Ronneby. 

Johannishus ligger på Johannishusåsen som är en rullstensås. På denna ås, som är ett naturreservat, finns flertalet hotade växtarter och även fornlämningar.

Vid Västra Vång har man hittat Blekinges största skattfynd. I samband med plöjning 1865 hittade man ett kopparkärl fyllt med sex kilo guld- och silverföremål. Skatten grävdes troligen ned i början av 1100-talet men är till stor del av vikingatida ursprung.

 Johannishus slott

Gods byggt i fransk renässansstil som ligger i en lummig park. Godset grundades 1670 och 1684 kom det i familjen Wachmeisters ägo. Tillsammans med Tromtö, Vambåsa och Edestad bildar Johannishus gods/slott Blekinges största jordegendom och en av de större i landet. Arrangemang ordnas ibland i godset magnifika lada. Slottet är ej öppet för allmänheten, utan i privat ägo.

Hjortsberga kyrka och gravfält

Kyrkan anses vara Blekinges äldsta och den ligger i anslutning till det stora gravfältet på åsen. Hjortsberga kyrka är en stenbyggnad i romansk stil och dragen tyder på att den är äldre än från 1200-talet. Den är rikt utsmyckad och måste en gång i tiden ha haft stora tillgångar.

Hjortsberga gravfält

Gravfält är det bäst bevarade av länets gravfält från den yngre järnåldern. Cirka 110 fornlämningar ligger i öppen terräng på rullstensåsen. Den gamla landsvägen från kusten upp mot Småland löper utmed gravfältet och passer även direkt intill kyrkan. Området anses därför ha en mycket gammal tradition som bygdecentrum.

Flera av gravarna har undersökts och 2004 hittads en bronsmask med en utformning som verkar tyda på ett keltiskt ursprung.