Du är här: Invånare/Inflyttare/Inflyttarservice/Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

 • Karina Magnér-Enarsson

  Avd.tel. 0457-61 84 00

  Tel. 0457-61 84 00, 0457-61 89 90

  Mob. 0733-17 02 02

  Fax. 0457-61 87 34

  karina.magner-enarsson@ronneby.se

  Karlshamnsvägen 4
  372 80 Ronneby

 • ""

  Eva Lydin

  Fastighetsförvaltare

  Tel. 0457-61 82 65

  eva.lydin@ronneby.se

  372 80 Ronneby

 • Enhetschef, Samordnings- och utvecklingschef

  Anna-Karin Sonesson, Kommunledningsförvaltningen

  Avd.tel. 0457-61 80 00

  Tel. 0457-61 89 79

  Fax. 0457-61 83 55

  anna-karin.sonesson@ronneby.se

  Ronneby kommun
  372 80 Ronneby

 • Tobias Ekblad

  Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen

  Tel. 0457-61 81 20

  tobias.ekblad@ronneby.se

  Ronneby kommun, Stadshuset
  372 80 Ronneby

  Det övergripande ansvaret för Utbildningsförvaltningen. Uppdraget är att succesivt utveckla och ompröva verksamheten så att den svarar mot de uppställda målen på kvalitet, service och effektivitet.

 • Ebon Kaisajuntti

  Landsbygdsutvecklare, Enheten för samordning, utveckling och sekretariat

  Tel. 0457 61 83 52

  ebon.kaisajuntti@ronneby.se

  Stadshuset
  Ronneby kommun

 • ""

  Jeanette Rosander

  Turism- och evenemangssamordnare, Fritid- och Kulturförvaltningens kansli

  Avd.tel. +46 457 61 80 00

  Tel. +46 457 61 75 71

  jeanette.rosander@ronneby.se

  372 80 Ronneby

 • Johanna Kogg

  Uthyrare

  Tel. 0457-617052

  johanna.kogg@ronnebyhus.se

  372 80 Ronneby