Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Vi gratulerar...

Vi gratulerar...

I samband med näringslivsmässan Ronneby NU, som äger rum lördagen den 17/9 på Blekinge Convention Center, har företagarföreningarna, NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet och Ronneby Kommun valt att arrangera en prisutdelningsceremoni på Business Ronneby för ”människor och företag i framkant”.

Idag korades Årets Ronneby NU:are 2016, Årets Nyföretagare i Ronneby 2016, Årets UF-företag i Ronneby 2016 och Sparbanken Ekens stipendium delades ut till en lärare som arbetar för entreprenörskap, ekonomi och samverkan med näringslivet.

  • Årets Ronneby NU:are 2016. Prisutdelare: Malin Norfall, 2:e vice ordf Kommunstyrelsen. Näringslivsrådet i Ronneby Kommun utser en person som har betytt mycket på ideell basis för företagande och näringsliv i Ronneby. Vinnare: Annika Grünfeld. Motivering: Genom sitt engagemang i Företagarna lägger hon mycket ideell tid att arrangera positiva aktiviteter för näringslivet i Ronneby och hon är en sann Ronnebyambassadör.
  • Årets Nyföretagare i Ronneby 2016. Prisutdelare Ronny Johannesson, ordförande NyföretagarCentrum Ronneby. Vinnare: Felix Bjurek & Sebastian Månsson, Webtel Media AB. Motivering: Webtel Media AB har genom ett fokuserat arbete med en tydlig affärsplan som ledstjärna etablerat sig som ett redan starkt varumärke på en konkurrensutsatt marknad.
  • Årets UF-företag i Ronneby 2016. Prisutdelare Jennifer Stenfelt, Regionchef Ung Företagsamhet Blekinge. Vinnare: Arijeta Kinolli, A.K COVER UF. Motivering: Årets pristagare har under sitt UF-år visat på ett stort engagemang och en stark entreprenörskapsanda. Hennes vilja att ständigt utvecklas och hennes starka driv är några av de faktorer som ligger till grund för hennes goda resultat. Vår pristagare har förstått vikten av att synas och höras, något hon har gjort under hela sitt UF-år! I arbetet med sitt företag har hon lyckats knyta flera värdefulla kontakter i närings- och arbetslivet, kontakter som med all säkerhet kommer att vara till nytta i framtiden. Hon har utvecklat en skicklig säljteknik och hennes lärare kan vittna om en stor personlig utveckling under det läsår som gått. Vi ser med spänning fram emot vad denna unga entreprenör kommer att hitta på framöver. 
  • Sparbanken Ekens Stipendium 2016 för skolpersonal som arbetar för entreprenörskap, ekonomi och samverkan med näringslivet. Prisutdelare: Sofie Örnvinsson, Terese Ambjörn och Siv Johannesson. Sparbanken Eken utser i samråd med Ung Företagsamhet i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Vinnare: Sparbanken Ekens stipendium för entreprenörskap i skolan tilldelas 2016 en hängiven och engagerad gymnasielärare i Ronneby kommun. Stipendiet på 15 000 kr tilldelas Lisbeth Johansson, lärare och programansvarig på gymnasieskolan Knut Hahns Handels- och Administrationsprogram. Motivering: Med ett enormt driv har årets stipendiat Lisbeth Johansson arbetat med entreprenörskap i skolan under flera år och har haft en ledande roll i utvecklingen av skolans nya Handels- och Administrationsprogram - ett gymnasieprogram där entreprenörskap är navet för undervisningen. Här driver alla UF-företag och eleverna har under hela skolgången en tät kontakt med näringslivet. Detta upplägg ger ungdomarna ovärderliga erfarenheter och nya värdefulla kontakter inför framtiden. Det ger också arbetsgivare en unik möjlighet att träffa morgondagens medarbetare och unga entreprenörer. Vår stipendiat utvecklar, tänker nytt och har en förmåga att inspirera andra till ett mer entreprenöriellt förhållningssätt. Hon skapar en god samverkan mellan kollegor såväl som mellan skola och näringsliv. För detta viktiga arbete krävs det ett stort engagemang, entreprenörskapsanda och mod – alla dessa egenskaper besitter årets stipendiat.

Publicerad den 9 september 2016

Till nyhetslistan