Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/"Stärkt kompetens i handeln"

"Stärkt kompetens i handeln"

Erbjudande om utbildning för handelsföretag i Ronneby

- allt från personalrekryteringar till butikens skyltning

Alla har en relation till handeln, den är ett självklart inslag i vardagslivet – och en viktig pusselbit för att samhället ska fungera.                

Kompetensbehoven inom handeln skruvas upp                            

Under senare år har konkurrensen inom handeln skruvats upp. Flera faktorer ligger bakom, bland annat har nya aktörer dykt upp som bidragit till att pressa priserna och företagens marginaler. Konsumenterna har blivit mer lättrörliga, de gör olika inköp i olika butiker – och därmed har det blivit svårare för handlare att få lönsamhet. Idag behöver företagen anstränga sig mer för att locka kunder.

Handeln genomgår en strukturomvandling som en följd av teknisk utveckling. Digitaliseringen öppnar upp marknaden för fördjupad global konkurrens, och detta innebär att spelplanen förändras. Mönstret är att färre besöker butiker men av dem som faktiskt kommer till butikerna är det fler som genomför ett köp. En förklaring till detta kan vara att många kunder börjar med att söka information via nätet, vilket minskar flanerandet i butiker.

 Trender som driver utvecklingen:

 1. Näthandelns tillväxt
 2. Internet of things
 3. Robotisering
 4. Globaliseringens nästa steg
 5. Närproducerat
 6. Hållbar konsumtion
 7. Kunderna blir experter
 8. Urbanisering
 9. Kedjor i stället för enskilda butiker
 10. Tjänstefiering

Handelns kompetensbehov

När handelsföretagen får frågan inom vilka områden personalen i deras bransch behöver öka sin kompetens, är det vanligaste svaret att personalen behöver bli bättre på ”sälj”. Exempel på kompetensområden som efterfrågas:

 • Sälj & Service
 • IT (t ex e-handel, affärsutveckling, systemutveckling)
 • Ledarskap
 • Logistik
 • Hållbarhet
 • Butiksinredning
 • Hantverkskompetens
 • Personalrekrytering (t ex butiksledare, butikskommunikatörer)

Utbildningsprojekt för handelsföretagen i Blekinge

Kommunernas näringslivskontor och handelsföreningarna i Blekinge vill stärka små detaljhandelsföretag eftersom branschen genomgår en kraftfull strukturomvandling pga av nya konsumentvanor, digitalisering och internationalisering. 25% av detaljhandelsföretagen har också sagt att de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Vi kommer därför att göra en gemensam projektansökan.

I projektet ingår bl a:

 • Individuella utbildningsplaner för dig och dina anställda
 • Kompetensförsörjningstrategi för ditt företag
 • Utbildningsprogram under perioden maj 2017-maj 2019

Du medfinansierar projektet genom att ni deltar i utbildningar och inspirationsseminarier. Alltså ingen kontant medfinansiering.

Projektet ska resultera i ökad kompetens och förändringsförmåga hos anställda i handeln.

Vill du som företag delta i projektet ”Stärkt kompetens i handeln”?

Skriv under och lämna in eller skicka in avsiktsförklaring (till höger) senast den 24 februari 2016 till (anmälan ej bindande men det går ej att efteranmäla när projektet är igång):

Ronneby Kommun Näringsliv, Angelica Coleman, Stadshuset, 372 80 Ronneby

Eller

Ronneby Handel, Marcus Schönbeck, c/o VM Redovisning, Karlshamnsvägen 1, 372 35 Ronneby

Mer information:

Kontakta näringslivsutvecklare Angelica Coleman på 0766-48 93 75 eller projektledare Ronneby Handel Marcus Schönbeck på 0709-460581.

Publicerad den 17 februari 2016

Till nyhetslistan