Du är här: Invånare/Företag/Nyheter/Näringslivsrådets mål 2017

Näringslivsrådets mål 2017

Näringslivsrådets fokusområden grundar sig på "Vision Ronneby kommuns näringsliv år 2020" som beslutades av kommunfullmäktige 2011. Visionen innehåller 7 punkter, Näringslivsrådet har tillsammans satt mål för varje punkt.

Näringslivsrådets mål 2017:
1. I Svenskt Näringslivs ranking skall Ronneby placera sig på övre tredjedelen 2017.
2. 2017 ska sammanfattande nöjdkundindex för Ronneby Kommun vara 75.
3. Snittbetyg 4 på en 5-gradig skala på de utbildningar som hålls för företag i Ronneby Kunskapskällas regi.
4-5. Minst 30 deltagare 2017 på företagsledarskola med inriktning mot SME.
6. Årlig ökning av antalet nystartade företag med 25% för att 2018 överstiga 200.
7. 100 nya arbetstillfällen under 2017 med koppling till nyetablering.

Läs mer om Näringslivsrådets fokusområden och Vision 2020 

Publicerad den 2 oktober 2017

Till nyhetslistan