Du är här: Invånare/Företag/Etablering

Etablera dig i Ronneby

Hos oss möter du väl fungerande nätverk och samarbeten

En ledande devis hos företagen i Ronneby är att "samarbeta när vi kan, konkurrera när vi måste" - vilket genomsyrar hela företagsamheten i kommunen och är en stor del av den Ronnebyanda som präglar kommunens näringsliv.  

Ronneby kommun ligger mitt i Blekinge med tillgång till flygplats, direkt tågförbindelse med Malmö/Köpenhamn, färjelinjer till Polen och Baltikum och ett vägnät som binder ihop E22 med länets viktigaste väg till Växjö/Göteborg.

Det bor ca 170 000 personer inom en femmilsradie, vilket ger förutsättningar för tillgång till kompetent arbetskraft och en fungerande marknad. Näringslivet är starkt, med tyngdpunkt på kvalitativ tillverkningsindustri, men också med många högteknologiska mindre företag. 

Om du behöver stöd i ditt företagande finns en kommunövergripande LOTS-grupp och en etableringsgrupp. I grupperna återfinns nyckelpersoner med kompetens från de olika förvaltningarna som arbetar med företagande och etableringar. Allt för att det ska vara så lätt och smidigt som möjligt att komma igång.

Kommunfakta om Ronneby hittar du här