Du är här: Invånare/Företag/Service till företag

Service till företag

Ronneby kommun strävar efter att hela tiden förbättra den service som ges till företagen. Genom att varje år genomföra många företagsbesök, hålla frukostmöten och delta i företagarföreningarnas aktiviteter försöker vi fånga upp synpunkter och förslag som kan ge effekt i vår verksamhet. Vi har också nyhetsbrev, näringslivsråd, samråd och gemensamma projekt med företag.

Kommunens service till företagen innefattar också bl.a. god hantering av exempelvis bygglov, tillståndsärenden och upphandlingar. Vi arbetar för att bli så effektiva som möjligt och tar gärna emot synpunkter som kan leda till förbättringar.

Vi samarbetar med flera aktörer. Till vänster i menyn har vi samlat några av dem som kan hjälpa till med t ex bidrag, finansiering, utveckling och utbildning. 

Hjälp oss förbättra servicen i Ronneby Kommun

För att följa upp och ytterligare förbättra våra arbetssätt deltar vi i undersökningen "Löpande Insikt" som gör det möjligt för oss att mäta vår service vid myndighetsutövning över tid. Det är ett viktigt verktyg för oss i verksamhetsutveckling och för att kunna förbättra servicen till privatpersoner, företag och andra organisationer som kommer i kontakt med oss. Undersökningen genomförs av Markör Marknad & Kommunikation AB. Dina svar behandlas konfidentiellt och presenteras i sammanställd form där de inte kan knytas till enskilda personer, företag eller organisationer.