Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Ronneby kommun

I Ronneby kommun finns det ett lokalt Brottsförebyggande råd (BRÅ). Lokala BRÅ:s ide' är att Ronneby kommun genom samverkan med olika myndigheter och organisationer ska sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder samt samordna och stimulera aktiviteter och verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet.

De övergripande målen för lokala BRÅ:s verksamhet är följande

• Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
• I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Utifrån dessa ska följande åtgärder prioriteras

• Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen
• Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer
• Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete
• Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Rådet består av

Kenneth Michaelsson (c), Ordförande
Tommy Andersson (s), Vice ordförande
Tommy Ahlqvist, Utbildningsförvaltningen
Birgitta Ratcovich, Socialförvaltningen
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
Karin Svensson, Miljö- och byggnadsförvaltningen

Stefan Gummesson, Ronnebyhus AB
Ulf Månsson, Snäckebacksskolan
Mats Hadartz, Närpolisen
Willy Persson, Företagarna
Ronny Söderberg, Kommunbygderådet
Claes Nicklasson, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Mona Johansson, Brottsofferjouren
Disa Kristinsdottir Käppi, Säkerhetssamordnare
Sofie Ceder, Kommunledningsförvaltningen

Lokala BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun.