Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker

Trygg och säker

Säkerhet och krishantering

På denna webbplats ska vi lägga ut information som behövs om något krisartat händer som berör invånarna i Ronneby kommun. Här kan du då söka efter uppgifter om det akuta krisläget.

Redan nu får du här vissa råd om hur man minskar risker och förebygger olyckor, vart du kan vända dig med frågor eller för att få information, hur krisarbetet samordnas och organiseras här i kommunen. Här kan också hitta information om vad Ronneby kommun planerar att göra under de närmaste åren, såväl för att stärka krishanteringsförmågan som förebyggande för att minska olyckor

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

I Ronneby kommun finns det ett lokalt Brottsförebyggande råd (BRÅ). Lokala BRÅ:s ide' är att Ronneby kommun genom samverkan med olika myndigheter och organisationer ska sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder samt samordna och stimulera aktiviteter och verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet.

På brottsförebyggande rådets webbplats hittar du bland annat information om nattvandring, grannsamverkan och trygghetsvandringar. Du kan även läsa broschyren Ett tryggt och säkert Ronneby.