Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning

Handikapp, funktionsnedsättning

Vad är en funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada
har svårt att fungera i sitt dagliga liv.

Fysisk funktionsnedsättning kan drabba rörelseförmåga, tal, syn hörsel osv.
Psykisk funktionsnedsättning kan drabba tankeförmåga, känsloliv och relationer till andra människor.
Handikapp kan se helt olika ut.
En del syns tydligt medan andra handikapp inte syns alls.

Den som har en funktionsnedsättning har rätt att söka insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen. Samtlig personal inom Stöd, Service och omsorgs verksamheten (tidigare Handikappomsorgen) har tystnadsplikt.

Bilden här intill visar en lättläst broschyr om LSS. 
I högerkolumnen finns en länk att klicka på för att ladda hem broschyren i pdf-format. 

 

Hur gör jag för att söka?

Om du på grund av din funktionsnedsättning vill ansöka om stöd och hjälp ska du kontakta vår mottagning som är öppen måndag 13.30-14.30, onsdag och fredag kl 10.00-11.00, tel 0457-61 83 00.

Då får du kontakt med en handläggare och kan få mer information om vilka insatser som finns, hur du ansöker, hur en utredning går till osv.