Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hemtjänsten är basen för äldreomsorgen i Ronneby kommun. Vi vill ge dig möjlighet till ett tryggt kvarboende hela livet.

Du kan ansöka om praktisk hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad. Hjälp i hemmet kan vara t ex städning, tvätt, inköp eller tillredning av enklare måltider. Personlig omvårdnad kan vara att få hjälp att sköta sin personliga hygien, toalettbesök eller hjälp med att komma i och ur sängen.

Kommunen tillämpar LOV (Lagen om valfrihet). Se vidare information här

Det är det individuella behovet som avgör vilken hjälp du blir beviljad samt hur ofta.

Ansökan sker antingen genom att du fyller i vår ansökningsblankett eller tar kontakt med en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen. Till höger finns bland annat ansökan om hemtjänst, taxor och avgifter.