Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Ekonomi, socialbidrag, God man/Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (socialbidrag)/Vad är Sociala samfonden?

Vad är Sociala samfonden?

Du som bor i Ronneby kommun och har en begränsad ekonomi har möjlighet att söka bidrag ur Sociala samfonden. Det totala beloppet i fonden är cirka 20 000 kronor och kommer fördelas mellan de som beviljas pengar från fonden.

Vem kan söka om pengar från fonden?
Du måste vara folkbokförd i Ronneby kommun. Du ska även ha begränsad ekonomi – det innebär att dina inkomster är i nivå med försörjningsstöd.

Vad kan man ansöka om?
Du kan söka om vad som helst som du inte kan få på ett annat sätt via till exempel socialtjänstens försörjningsstöd eller Landstinget Blekinge.

Hur ansöker man?
Du gör din ansökan på en särskild blankett. Där skriver du även vad du vill använda pengarna till. Ladda ner ansökningsblanketten här eller hämta en i Socialförvaltningens reception på Stadshuset i Ronneby.

Vem tar beslutet?
Det är socialnämnden som beslutar om att dela ut bidrag. När beslutet är taget skickas brev hem till dig med besked om du beviljas pengar eller inte.

När betalas pengarna ut?

Om du beviljas pengar från fonden betalas de ut till dig strax innan jul.

Senast den 30 september behöver vi ha din ansökan.

Skicka din ansökan till:
Socialförvaltningen, Sociala samfonden,
372 80 Ronneby 

Du kan även lämna in din ansökan i Socialförvaltningens reception på Stadshuset i Ronneby.

Har du frågor?
Om du har frågor om Sociala samfonden kan du kontakta:

Helen Åman                                             Emma Johansson

0457-61 89 69                                          0457-61 82 85

helen.aman@ronneby.se                        emma.johansson04@ronneby.se