Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Dödsfall och begravning

Dödsboanmälan

När en person avlider skall normalt en bouppteckning göras inom fyra månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte täcker annat än kostnader i samband med dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i gemensamma giftorättsgodset beaktas.

 Dödsboanmälan kan inte göras om:

  • Dödsboets tillgångar omfattar fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
  • Om tillgångarna är högre än en beräknad bouppteckningskostnad efter att hänsyn tagits till kostnader i samband med dödsfallet
  • Om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning skall göras
  • Om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar
  • Om det finns testamente eller äktenskapsförord

  Viktigt att tänka på

  • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas till att betala begravningen
  • Betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos fordringsägarna
  • Säg upp lägenhetskontrakt och elavtal
  • Säg upp eventuella autogiro hos banken

 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

När dödsboanmälan eller bouppteckning är gjord, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Socialnämnden kan godkänna begravningskostnad upp till ett halvt basbelopp. Det betyder att ekonomiskt bistånd kan beviljas till mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och ett halvt basbelopp.