Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Boenden

Boenden

Om du inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet eller behöver hjälp under en kort tid kan Ronneby Kommun erbjuda någon form av boende efter att du ansökt om hjälp.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett samlingsnamn för olika typer av bostäder för personer med dememssjukdom, personer med stort behov av omvårdnad eller krav på säkerhet och trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för återhämtning efter sjukdom för att därefter återgå till det egna hemmet eller om rehabilitering eller utredning behövs för framtida vård och omsorg.

Växelvård

Växelvård vänder sig till personer som bor i det egna hemmet och är en planerad avlösning för den som vårdar en närstående i hemmet. Behovet beslutas alltid genom individuell prövning av biståndshandläggare