Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Kommunal Hälso- och Sjukvård

Kommunal Hälso- och Sjukvård

Om du på grund av fysiska eller psykiska hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet.

Om du är berättigad till sjukvård i hemmet eller inte prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Den kommunala Hälso- och sjukvårdens arbete regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vi har även viktiga samarbetspartners i vårdcentralerna och Blekingesjukhuset.

Vi som arbetar inom hemsjukvården är:

  • Distriktssköterskor & sjuksköterskor: Utför medicinska åtgärder och bedömningar och planerar omvårdnaden runt den enskilde. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
  • Fysioterapeuter/Sjukgymnaster: Utför rehabiliterande bedömningar (rehab) och insatser utifrån individens behov.
  • Arbetsterapeuter: Bedömer aktivitetsförmågan i förhållande till individens miljö. Åtgärder kan vara träning, hjälpmedelsutprovning och intyg till bostadsanpassning.
  • Demenssjuksköterska: Arbetar med att ge råd och stöd till den enskilde och anhöriga vid en demenssjukdom.

Kontaktuppgifter

Hälso- och sjukvårdens personal nås lättast mellan kl. 8:00 – 9:00 vardagar.

Därefter går det bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare eller via kommunens växel.

Jourtid ring 1177.

Sjuksköterskor/Distriktssköterskor

Ronneby               Dagtid                0457-618605

Kallinge                 Dagtid               0457-618605

Arbetsterapeuter/Sjukgymnaster

Ronneby/Kallinge   Dagtid               0457-618604

Demenssjuksköterska                   

Ronneby/Kallinge    Dagtid              0457-618000

 

Kommunens växel   Dagtid              0457-618000