Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Anhöriga och frivilliga

Anhöriga och frivilliga

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap.10§ SoL).

Den innebär att:

  • Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

 

  • Kommunens stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.