Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre

Äldre

Här har vi samlat information om vad vi kan göra för dig som är senior i Ronneby kommun. Vi arbetar för att du som önskar ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Om du inte längre klarar att bo kvar i det egna hemmet eller behöver hjälp under en kort tid kan Ronneby Kommun erbjuda någon form av boende efter att du ansökt om hjälp.

Du som har behov av hjälp för att klara din vardag kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen. I menyn till  höger kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om och kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Äldrenämnden fattar beslut för verksamhetens inriktning och mål.

Samtlig personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.